Intervjuet av Sergei Pedersen

Jan Sollid Storehaug intervjuet av Sergei Pedersen

En verden hvor alle digitaliserte tjenester blir gratis er det mest optimistiske scenarioet som jeg diskuterer i dette intervjuet med Sergei Pedersen

Går den første 1000-åringen blant oss?

Går den første tusenåringen blant oss?

Hva tenker du om en verden hvor selv døden er en «sykdom» som kan bekjempes? Kan du se for deg å leve i hundrevis av år? Her får du en status på teknologien.

Nye produkter tas mye raskere i bruk

Nye produkter tas i bruk langt raskere enn tidligere Jan Sollid Storehaug

En bransje er moden for total disrupsjon når ny teknologi er 10 ganger bedre til en tiendedel av prisen, mener Tony Seba i dette innlegget på rEVolution 2018 i Amsterdam.

Slik vil kjøreautomatisering forandre Norge

5 nivåer for kjøreautomatisering.

Selvkjørende biler vil forandre mye i måten vi organiserer transport på, men også helt nye bransjer vil se dagens lys. Når kan vi forvente å se de første selvkjørende bilene på veien i Norge?

Hvordan er Norge i 2030?

Hvordan lever vi i Norge i 2030 Jan Sollid Storehaug

Hvilket samfunn tror du vi beveger oss mot? Et selvtidfreds Norge som tærer på gamle bragder eller et innovativt «Silicon Norway»?