Ehang 184

10 teknologiske vendepunkter som vil forandre din hverdag og jobb

Hvordan tror du de neste store teknologiske vendepunktene kommer til å endre ditt liv? Vil det skje mer de neste 3 årene enn det har skjedd de siste 300?

Teknologiutviklingen de siste 300 år kan oppsummeres med de 3 “store” som skjedde med hundre års mellomrom. Akkurat nå skjer det 10 store teknologiske vendepunkter med større kraft hver for seg enn de 3 store til sammen. De skjer samtidig – og det kommer nyheter – ikke med hundre eller ti-års mellomrom, men med tre måneders mellomrom.

De 3 “store” teknoligiendringene de siste 300 år

1. Startskuddet for den industrielle revolusjon var da Watt med dampmaskinen fant en måte å omgjøre energi som erstattet rå muskelkraft.

2. Da vi klarte å sette strøm på maskiner og distribuere det til «alles» bruk fikk vi en velstandsutvikling ulikt noe annet i menneskehetens historie.

3. Internett demokratiserte kunnskap, og med smarttelefonen fikk nesten alle i hele verden tilgang på tilnærmet ubegrenset datakraft.

Topp-10-listen for nye teknologier som forandrer våre liv

1. Kunstig intelligens vil gjennomsyre all teknologi. Smarte gjenstander, hjem og byer blir hverdag. Er det ikke AI-tilkoblet, «virker det ikke».

2. Konseptet transport blir fullstendig endret med autonome kjøretøy, «biler», droner og all annen transport

3. Ønsker du deg en 3D-printer til neste jul? På samme måte som vi i dag har en skriver både hjemme og på kontoret, vil vi snart ha en 3D-printer som forandrer måten vi utvikler, selger og produserer fysiske objekter som vi tidligere produserte og fikk levert fra lavkostland.

4. Robotisering og automatisering av fysisk krevende oppgaver frigjør menneskelige ressurser så vi kan beskjeftige oss med andre meningsfulle oppgaver

5. Med utvidet virkelighet vil vi ikke lenger observere fra avstand, men gå inn og samhandle virtuelt med objekter uavhengig av tid og sted.

6. Tingenes internett gjør at alle fysiske objekter blir tilkoblet nett. De store plattform-eierne sporer ikke bare alt vi gjør men også hva fysiske objekter deler av data seg i mellom og med oss. Fysiske objekter vil kommunisere og lære av hverandre uavhengig av mennesker.

7. Vi vil se store fremskritt i bioteknologi hvor medisin blir informasjonsteknologi og løser skritt for skritt aldring og sykdommer. Vi redigerer DNA hos mennesker og dyr og ser store fremskritt i utrydding av sykdommer og kan etterhvert fjerne arvelige uønskede egenskaper og forsterke de vi streber etter. Etisk eller uetisk? Spiller ingen rolle hva vi mener – dette skjer i land som ikke bryr seg om hva vi måtte mene.

8. Blockchain – Internett v. 2.0 – gjør oss fri fra tredjeparter som i dag står som garantister for gjennomføring av avtaler og transaksjoner. Blockchain og smarte kontrakter gjør at dette vil skje direkte mellom individer. Kryptovalutaer vil skape en helt ny økonomi.

9. Nanoteknologi-roboter modifiserer atomer/molekyler og endrer dermed egenskaper til fysiske materialer slik vi kjenner de og skaper helt nye materialer med, for oss, ukjente egenskaper.

10. Kvanteteknologi bryter barrierer for eksponensiell vekst og skaper datamaskiner med en kapasitet som overgår alle eksisterende datamaskiner i verden i dag.

Står vi ved trappene til en eksponensiell teknologiutvikling, ulikt noe mennesket noensinne har erfart – slik Google´s Raymond Kurzweil hevder?

Alt ovenfor er teknologier som for få år siden var science fiction, men som nå faktisk er virkelig.

Trenger du en foredragsholder? Klikk her for å se eksempler på foredrag om digitalisering og hvordan nye teknologier utfordrer ledelse og ansatte på din arbeidsplass

Jeg kan legge til enda flere punkter på listen. Den som på litt lenger sikt kanskje får størst betydning for oss i Norge er alt som skjer innen nye energiformer. Vil Statoil henge med i det fornybare energikappløpet?

Vil Musk lykkes med å ta oss til stjernene? Hva tror du? Hvilke andre revolusjonerende teknologier burde vært på listen?

Hvilke av disse har størst kraft til å forandre ditt liv? Hvilket av punktene på listen tror du først vil få betydning for deg?

 

Picture of Jan Storehaug

Jan Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS der vi jobber med digital markedsføring, bedriftsutvikling og integrering av nye teknologier som kan gi din virksomhet et konkurransefortrinn i sin bransje.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN