Plenumsforedrag på Juristkongressen

Jan Sollid Storehaug Keynote speaker Juristkongressen 2018

Blant konsekvensene av den informasjonsteknologiske utviklingen, er at regler om borgernes grunnlovsbeskyttede personvern, dels må anvendes i et terreng som er i stadig endring, dels at regelverk må oppdateres, for å tilpasses det endrede terrenget.