Jan Sollid Storehaug Roald Wallestad

Roald Wallestad

Adm.dir OPUS Consulting

Jan delte generøst med oss sine egne konkrete erfaringer på hva som fungerte bra og viste oss ukjente verktøy som ga umiddelbar effekt. Her var det mye læring på kort tid og jeg kan gi Jan de varmeste anbefalinger!