POSTEN NORGE Miriam Øyna

Miriam Øyna

Posten Norge

På 45 minutter fikk vi et overblikk over hva som rører seg på AI-fronten. Vi fikk gode tips til hvordan vi selv kan bli blant de første i Norge til å teste og få erfaring med AI-løsninger, som på sikt vil være helt avgjørende for bedriften.  Imponerende foredragsholder!