Ketil Barkved

Ketil Barkved

CEO New Kaupang

Jan og hans team evner å ha det store overblikket samtidig som han er «hands on» med praktiske løsninger som jeg kan handle på umiddelbart. Jeg kan gi Jan Sollid Storehaug de beste anbefalinger.