Jan Sollid Storehaug Jens Erik Mjølnerød

Jens Erik Mjølnerød

Columbi Micro AS

Jan Sollid Storehaug presenterte sine betraktninger rundt viktigheten av å ta i bruk digitalisering svært godt, slik at budskapet fikk en meget troverdig vinkling. Hans foredrag var meget engasjerende og tiden gikk meget fort.  Vi kan absolutt anbefale Jan!