Jan Sollid Storehaug Bård Stranheim

Bård Stranheim

Innovasjon Norge

Jan forteller levende historier med gode bilder og innsiktsfullt basert på eget liv og god kunnskap om teknologi, muligheter og samfunnsutfordringer. Som arrangør er det trygt å vite at han leverer til skjema med gode avklaringer i forkant og formidlingsevne som berører!