Ledersamling i Fjellinjen

Ledersamling Jan Sollid Storehaug for Fjellinjen

Fjellinjen inviterte meg til sin årlige ledersamling hvor jeg var ekstern foredragsholder med innlegget «Slik blir vår digitale hverdag».

Med innlegg og tilhørende debatt og plenumsdiskusjon deltok jeg nesten 3 timer den dagen, som ellers var fylt opp med interne foredrag og diskusjoner.

Minervaprosjektet i Skatteetaten

Jan Sollid Storehaug foredrag for Skatteetaten Minervaprosjekt

Skatteetatens AI-gruppe var samlet i to dager for Minervaprosjektet og jeg holdt et innlegg med tittel «Slik blir din digitale fremtid – hvordan ny teknologi utfordrer oss på tvers av generasjonene» Skatteetatens AI-prosjekt skal bidra til økt etterlevelse, og realiserer sentrale deler av Fremtidsbildet 2025.

Oslo brann- og redningsetat

Jan Sollid Storehaug for Oslo Brann- og Redningsetat

Jeg har personlig interesse for brannsikkerhet. Derfor var det spennende å dykke inn i alle mulighetene nye teknologier gir for fremtidens brannforebyggende arbeid, ikke bare alle mulighetene, men også nye utfordringer og trusler.

Signo skole- og kompetansesenter

Jan Sollid Storehaug for Signo Kompetansesenter

For Signo skole- og kompetansesenter holdt jeg innlegget «Slik blir din digitale fremtid – hvordan ny teknologi utfordrer oss på tvers av generasjonene».
Ansatte som jobber med barn med hørselshemming ønsket å forstå hva som skjer fremover, også fra ungdommens perspektiv.

Yrkesveiledere i Romerrike

Yrkesveiledere Romerriket Jan Sollid Storehaug foredrag

Hvilke yrker er utsatt som følge av automatisering og kunstig intelligens? Hvilke yrker forsvinner? Hva slags nye jobber kan vi forvente oss fremover? Så mange som 840.000 arbeidstakere må oppgradere sin kompetanse for å fylle nye type stillinger. Hva betyr dette for livslang læring og måten vi organiserer utdanning på i Norge?

Bane NOR Bedriftsinternt fagseminar

Jan Sollid Storehaug for Bane NOR

Jeg var ekstern foredragsholder for Bane NOR og deres bedriftsinterne fagseminar over to dager for ledere i Bane NOR som jobber med digitalisering.
Mitt innlegg het “Vår digitaliserte verden” hvor jeg ga et innblikk i de største endringene som skjer med nye teknologier.