0

For Oracle formiddagsseminar for HR

For frokostmøte arrangert av Oracle og kunder holdt jeg et times innlegg med tittel “Nye teknologier, nye utfordringer, ny kompetanse”. Hvilken kompetanse trenger du og din virksomhet for å holde [...]

0

Vitari Brukerforum: Nye teknologier

Vitari Brukerforum: Tid for refleksjon, inspirasjon og gode råd. I mitt innlegg ga jeg et overblikk over digitalisering i samfunnet og hvordan ny teknologi utfordrer oss på jobb og privat. Jeg [...]

0

Samling i Sogndal for Bewa Kredittadministrasjon

Som ekstern foredragsholder for BEWA med to innlegg for kunder som jobber med kredittadministrasjon og utfordringer knyttet til digital transformasjon. Jeg diskuterte hvordan nye teknologier, [...]

0

HR-dagen Columbi Micro i Ålesund

For å bygge din konkurransekraft årene som kommer må din virksomhet gjennom en digital transformasjon, fortalte jeg under mitt innlegg under seminar for kunder og ansatte i Columbi Micro. Jeg [...]

0

Åpning av GP Huset i Halden

Jeg var ekstern foredragsholder med innlegget “Slik blir din digitale hverdag” under åpningen av GP Huset i Halden. Vellykket digitalisering er en viktig suksessfaktor for deres kunder. Mitt [...]

0

Ledersamling for Posti Messaging

Posti Messaging inviterte ledere blant sine kunder til to dags seminar i idylliske Sogndal. Jeg ledet flere sesjoner med foredrag for å gi deltakerne et overblikk over emner innen digitalisering [...]

0

Styreutvikling Romerike

Styreutvikling Romerike knytter til seg bedrifter/virksomheter og personer som er opptatt av ledelse og styrearbeid, og som ser Styreutvikling Romerike som en møteplass for utvikling av aktivt [...]

0

Sergel Norge

Elon Musk mener det haster: Vi må utvikle teknologi som gjør at vi kan kontrollere og styre kunstig intelligens før det er for sent. Vi evner ikke å forstå hva som vil skje om vi utvikler en [...]

0

Innovasjon Norge – «Sølv i Håret»

For Innovasjon Norge “Sølv i håret - Gull for Norge” holdt jeg innlegg “Unge og Seniorer”. Innovasjon Norge presenterte ferske tall om gründere over 50, en kartlegging foretatt av Ny Analyse. [...]