For Oracle formiddagsseminar for HR

Jan Sollid Storehaug med Linus Gunterberg og Stine Fjell i Oracle frokostmøte

For frokostmøte arrangert av Oracle og kunder holdt jeg et times innlegg med tittel “Nye teknologier, nye utfordringer, ny kompetanse”. Hvilken kompetanse trenger du og din virksomhet for å holde tritt med ny teknologi? Hvilke krav vil morgendagens kollegaer stille til din bedrift?

Vitari Brukerforum: Nye teknologier

Jan Sollid Storehaug keynote speaker på Vitari brukerforum

Vitari Brukerforum: Tid for refleksjon, inspirasjon og gode råd. I mitt innlegg ga jeg et overblikk over digitalisering i samfunnet og hvordan ny teknologi utfordrer oss på jobb og privat. Jeg var keynote speaker på en dag med et tettpakket faglig program.

Samling i Sogndal for Bewa Kredittadministrasjon

Jan Sollid Storehaug for BEWA-kredittadministrasjon

Som ekstern foredragsholder for BEWA med to innlegg for kunder som jobber med kredittadministrasjon og utfordringer knyttet til digital transformasjon. Jeg diskuterte hvordan nye teknologier, kunstig intelligens og blockchain vil påvirke oss i årene som kommer.

HR-dagen Columbi Micro i Ålesund

Jan Arve Aarseth Jan Sollid Storehaug HR-dagen

For å bygge din konkurransekraft årene som kommer må din virksomhet gjennom en digital transformasjon, fortalte jeg under mitt innlegg under seminar for kunder og ansatte i Columbi Micro. Jeg holdt et 1 ½ times innlegg med fokus på digitalisering.

Åpning av GP Huset i Halden

Jan Sollid Storehaug under åpningen av GP Huset i Halden

Jeg var ekstern foredragsholder med innlegget “Slik blir din digitale hverdag” under åpningen av GP Huset i Halden. Vellykket digitalisering er en viktig suksessfaktor for deres kunder. Mitt oppdrag var å gi et perspektiv på de viktigste teknologiene og hvordan disse påvirker oss privat og på jobb i årene som kommer.

Ledersamling for Posti Messaging

Posti Messaging

Posti Messaging inviterte ledere blant sine kunder til to dags seminar i idylliske Sogndal.
Jeg ledet flere sesjoner med foredrag for å gi deltakerne et overblikk over emner innen digitalisering og kunstig intelligens. Jeg delte også mine erfaringer med bruk av LinkedIn.

Styreutvikling Romerike

Styreutvikling Romerike Jan Sollid Storehaug frokostmøte

Styreutvikling Romerike knytter til seg bedrifter/virksomheter og personer som er opptatt av ledelse og styrearbeid, og som ser Styreutvikling Romerike som en møteplass for utvikling av aktivt styrearbeid.

Sergel Norge

Jan Sollid Storehaug om kunstig intelligens

Elon Musk mener det haster: Vi må utvikle teknologi som gjør at vi kan kontrollere og styre kunstig intelligens før det er for sent. Vi evner ikke å forstå hva som vil skje om vi utvikler en kunstig intelligens på nivå med mennesket. Blir denne selvbevisst vil resultatet bli en intelligenseksplosjon som vil skape en helt ny verden utenfor vår fatteevne. En verden hvor Homo Sapiens ikke lenger er i førersetet.

Innovasjon Norge – “Sølv i Håret”

Jan Sollid Storehaug med innlegg for Innovasjon Norge

For Innovasjon Norge “Sølv i håret – Gull for Norge” holdt jeg innlegg “Unge og Seniorer”.

Innovasjon Norge presenterte ferske tall om gründere over 50, en kartlegging foretatt av Ny Analyse.

I år viste Innovasjon Norge frem flere suksesshistorier.