Plenumsforedrag på Juristkongressen

Jan Sollid Storehaug Keynote speaker Juristkongressen 2018

Blant konsekvensene av den informasjonsteknologiske utviklingen, er at regler om borgernes grunnlovsbeskyttede personvern, dels må anvendes i et terreng som er i stadig endring, dels at regelverk må oppdateres, for å tilpasses det endrede terrenget.

Ledersamling i Fjellinjen

Ledersamling Jan Sollid Storehaug for Fjellinjen

Fjellinjen inviterte meg til sin årlige ledersamling hvor jeg var ekstern foredragsholder med innlegget «Slik blir vår digitale hverdag».

Med innlegg og tilhørende debatt og plenumsdiskusjon deltok jeg nesten 3 timer den dagen, som ellers var fylt opp med interne foredrag og diskusjoner.

Digital kommunikasjon for iKuben

Jan Sollid Storehaug ledet samlinger på iKuben i Molde

Hvilke yrker er utsatt som følge av automatisering og kunstig intelligens? Hvilke yrker forsvinner? Hva slags nye jobber kan vi forvente oss fremover? Så mange som 840.000 arbeidstakere må oppgradere sin kompetanse for å fylle nye type stillinger. Hva betyr dette for livslang læring og måten vi organiserer utdanning på i Norge?

For Oracle formiddagsseminar for HR

Jan Sollid Storehaug med Linus Gunterberg og Stine Fjell i Oracle frokostmøte

For frokostmøte arrangert av Oracle og kunder holdt jeg et times innlegg med tittel “Nye teknologier, nye utfordringer, ny kompetanse”. Hvilken kompetanse trenger du og din virksomhet for å holde tritt med ny teknologi? Hvilke krav vil morgendagens kollegaer stille til din bedrift?

Minervaprosjektet i Skatteetaten

Jan Sollid Storehaug foredrag for Skatteetaten Minervaprosjekt

Skatteetatens AI-gruppe var samlet i to dager for Minervaprosjektet og jeg holdt et innlegg med tittel «Slik blir din digitale fremtid – hvordan ny teknologi utfordrer oss på tvers av generasjonene» Skatteetatens AI-prosjekt skal bidra til økt etterlevelse, og realiserer sentrale deler av Fremtidsbildet 2025.

Hel dags kurs i digital markedsføring med fokus på LinkedIn

Jan Sollid Storehaug med LinkedIn-kurs for K2-kompetanse i Sandefjord

Som innleid kursleder for K2-kompetanse i Sandefjord leder jeg kurs som strekker seg over en dag. Vi går gjennom de viktigste prinsippene i digital markedsføring og har spesiell fokus på praktisk bruk av LinkedIn. Deltakere får oppgaver i forkant som forberedelse og jobber med sin egen profil i løpet av dagen.

Vitari Brukerforum: Nye teknologier

Jan Sollid Storehaug keynote speaker på Vitari brukerforum

Vitari Brukerforum: Tid for refleksjon, inspirasjon og gode råd. I mitt innlegg ga jeg et overblikk over digitalisering i samfunnet og hvordan ny teknologi utfordrer oss på jobb og privat. Jeg var keynote speaker på en dag med et tettpakket faglig program.

Oslo brann- og redningsetat

Jan Sollid Storehaug for Oslo Brann- og Redningsetat

Jeg har personlig interesse for brannsikkerhet. Derfor var det spennende å dykke inn i alle mulighetene nye teknologier gir for fremtidens brannforebyggende arbeid, ikke bare alle mulighetene, men også nye utfordringer og trusler.

Samling i Sogndal for Bewa Kredittadministrasjon

Jan Sollid Storehaug for BEWA-kredittadministrasjon

Som ekstern foredragsholder for BEWA med to innlegg for kunder som jobber med kredittadministrasjon og utfordringer knyttet til digital transformasjon. Jeg diskuterte hvordan nye teknologier, kunstig intelligens og blockchain vil påvirke oss i årene som kommer.