Tankestyrt internett: AI kan visualisere våre tanker

Kunstig intelligens som tankeleser: I løpet av 10 uker lærte en kunstig intelligens å lese hjernebølger så godt at den kunne visualisere tanker. Til og med minner blir gjenskapt.

Japanske forskere har skapt en kunstig intelligens som kan visualisere hva forsøkspersonen tenker på. Programmet kan også gjenskape bilder basert på minner.

Bildene er fortsatt uklare, så det er et godt stykke igjen til vi kan styre maskiner og roboter med tanker, men teknologien har enormt potensiale. Dette er teknologi som går igjen i mange Science fictionfilmer. Kanskje vil du i en fremtid om ikke så lenge dele bilder fra dine drømmer på Instagram?

Tankestyrt internett

Han blir stilt spørsmål og googler svaret gjennom egne tanker. Teknologien overfører tanker gjennom vibrasjoner i hjerneskallen til det indre øret. Spørsmål stilles og Google gir svaret.

Kanskje viser Arnav Kapur, som er en student på MIT’s Media Lab, det første steg til hvordan menneskehjernen kan kobles opp med en kunstig intelligens?

Vår vante kommunikasjon med datamaskiner gjennom tastatur og mus er i dag i ferd med å bli erstattet eller i alle fall supplert av stemmestyring. Det er tungvint og går relativt sakte. Målet med eksperimentet er å se om det vil være mulig å koble menneske til kunstig intelligens slik at maskinen oppleves som en naturlig forlengelse av personen. Input/output vil således bli lynraskt på en helt annen måte enn vi arbeider i dag.

 

 

Verden er i ferd med å bli en eneste stor datamaskin. Google har snart svaret på «alt» og utfordringen ligger ikke i å få svar på spørsmål, men å bruke kunnskapen riktig.

Elon Musk mener at den eneste måten vi kan unngå å bli utslettet av en kunstig superintelligens er å koble oss til den.» If you can´t beat them, join them», hevder han.

Hva tenker du? Vil du la deg koble til Google?

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Falsk video med Obama AI-kappløpet tilspisser seg mellom nasjonene og de digitale plattformene Jan Sollid Storehaug
Send this to a friend